گوینده 248

گوینده شماره 248

گذراندن دوره در مجتمع آوینی(سازمان صدا و سیما) و دارای مدرک گویندگی و اجرا

هزینه ساخت گویندگی هر صفحه 000 هزار تومان​

نمونه کارهای گوینده شماره 248​

نمایش ویدیو درباره 248نمونه کار