گوینده شماره 363

بنده کار گویندگی و نریشن رو از سال از ۹۵ شروع کردم و از سال ۹۶ به صورت حرفه ای وارد این کار شدم که سابقه گویندگی خبر در رادیو خبر شاهرود و حضور در دوره های دوبله جناب مقدم منش و فن بیان را دارا میباشم که از سال ۹۸ به صورت حرفه ای در عرصه دوبلاژ شروع به فعالیت کردم

هزینه ساخت گویندگی هر صفحه 000 هزار تومان​

نمونه کارهای گوینده شماره 363​

پخش ویدیو