گوینده شماره 331

گوینده و دوبلور، از سال 98 / نوع صدا: بم / سن های صدایی: جوان،
میان سال / توانایی های مکمل : تیپ گویی و میکس و مستر

هزینه ساخت گویندگی هر صفحه 000 هزار تومان​

نمونه کارهای گوینده شماره 331​

پخش ویدیو
پخش ویدیو