گوینده شماره 282

17سال سابقه در هنر، رادیو و دوبلاژ دارم و درحال حاضر هم در رادیو ایران و رادیو ورزش فعالیت دارم

هزینه ساخت گویندگی هر صفحه 000 هزار تومان​