گامی بلند به سمت محتوای صوتی

تیم گویندگان حرفه ای سرو

صدای یکی از بهترین روش ها برای تولید محتوا به شمار می رود. محتوای صوتی کاربرد های مختلف دارد و برخی از محبوبترین انواع محتوای صوتی مربوط به پادکست، نریشن و گویندگی و صدا گذاری است. گویندگان سرو، آماده ارائه خدمات تولید محتوای صوتی و گویندگی با بهترین کیفیت برای شما هستند. برای بررسی صدا و نمونه کارهای گویندگان، می توانید بر روی نمایه گوینده در همین صفحه کلیک کنید.

گویندگان دیجیتال مارکتینگ سرو

گوینده شماره 323
گوینده شماره 323
1.500.000 تومان / دقیقه ای
گوینده شماره 252
گوینده شماره 252
قیمت ندارد
گوینده شماره 225
350.000 تومان / دقیقه ای
گوینده شماره 282
گوینده شماره 282
قیمت ندارد
گوینده شماره 357
گوینده شماره 357
250.000 تومان / دقیقه ای
گوینده شماره 257
350.000 تومان / دقیقه ای
گوینده شماره 248
گوینده شماره 248
200.000 تومان / دقیقه ای
گوینده شماره 234
گوینده شماره 234
350.000 تومان / دقیقه ای
گوینده شماره 331
گوینده شماره 331
200.000 تومان / دقیقه ای
گوینده شماره 353
1.200.000 تومان / دقیقه ای
گوینده شماره 337
گوینده شماره 337
250.000 تومان / دقیقه ای
گوینده شماره 267
گوینده شماره 267
230.000 تومان / دقیقه ای
گوینده شماره 242
375.000 تومان / دقیقه ای
گوینده شماره 363
گوینده شماره 363
700.000 تومان / دقیقه ای
گوینده شماره 237
گوینده شماره 237
قیمت ندارد
گوینده شماره 262
گوینده شماره 262
قیمت ندارد
گوینده شماره 275
گوینده شماره 275
300.000 تومان / دقیقه ای
گوینده شماره 342
گوینده شماره 342
قیمت ندارد